Trà túi lọc Sâm dây Ngọc Linh

Sâm dây Ngọc Linh được mọc tự nhiên quanh vùng núi Ngọc Linh nên được thường gọi là Sâm dây Ngọc Linh tên khoa học là Đẳng Sâm (Đảng Sâm)