PHIÊN CHỢ SÂM NGỌC LINH, CÁC LOẠI DƯỢC LIỆU KHÁC GẮN VỚI DU LỊCH LẦN 2 HUYỆN TU MƠ RÔNG

Chương trình nhằm giới thiệu, quảng bá về cây Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác cùng sản phẩm đặc hữu trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Tu Mơ Rông nói riêng đến các tầng lớp nhân dân, các du khách và các nhà đầu tư.

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

CHỦ ĐỀ: Phiên chợ Sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần 2 huyện Tu Mơ Rông

  • THỜI GIAN: 06 – 08/02/2023
  • ĐỊA ĐIỂM: Quảng trường Trung tâm huyện Tu Mơ Rông
  • ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: UBND huyện Tu Mơ Rông
  • ĐƠN VỊ BẢO TRỢ: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM)
  • KẾT NỐI VÀ TRUYỀN THÔNG: Công ty CP VietNamTrade (Vitrade)