Doanh nghiệp huyện Tu Mơ Rông

HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU HỮU CƠ TU MƠ RÔNG

HỘ KINH DOANH ĐẶNG TUẤN VŨ

CÔNG TY CP SÂM NGỌC LINH TU MƠ RÔNG KON TUM

CÔNG TY CỔ PHẦN VINGIN

Doanh nghiệp huyện Đắk Glei

CÔNG TY TNHH VINNATE

Doanh nghiệp Thành phố Kon Tum

CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM NGỌC LINH KON TUM

CÔNG TY CỔ PHẦN PYLOHERB

CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU SẠCH KON TUM

CÔNG TY CP VƯƠNG KHANG THẢO GROUP

Doanh nghiệp huyện Đăk Tô

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC TÂY NGUYÊN