Trà túi lọc Ngũ vị tử Ngọc Linh

Trà Túi Lọc Sâm Dây – Ngũ Vị Tử bao gồm 50 gói 2g
Thành phần cho 1 gói 2g:
– Sâm Dây Kon Tum Ngọc Linh: 1g
– Ngũ Vị Tử Ngọc Linh Kon Tum: 1g