Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa 10g

10 gram nấm Đông Trùng Hạ Thảo khô sấy thăng hoa, (công nghệ Mỹ, hiện đại nhất trong các loại sấy, giữ chất lượng sản phẩm được tốt nhất