Thông tin doanh nghiệp

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất cách mạng truyền thống Đắk Glei, đặc biệt là vùng núi Ngọc Linh hùng vĩ, từ tuổi thơ ấu chứng kiến những tác dụng vi diệu trong việc chữa bệnh từ các loại cây tự nhiên, đặc biệt là sâm Ngọc Linh. Chị Nga Phạm thành lập nên công ty CP Dược liệu sạch Kon Tum với mong muốn nâng cao giá trị kinh tế cho người dân tại bản làng, cho công ty, cho tỉnh nhà và thị trường trong và ngoài nước.