Đảng sâm Ngọc Linh khô Hosadavi

Đảng sâm Ngọc Linh khô là tinh túy của dãy Ngọc Linh, cực giàu dưỡng chất và bồi bổ cơ thể.